×

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm; şehirdeki bir bölümün ya da şehrin büyük bir kısmının yapılan projeler kapsamında sistematik bir biçimde değiştirilmesini ifade eder. Ayrıca 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanunana bağlı olarak şehirdeki afet riski taşıyan alanların belirlenip daha sağlıklı ve daha yaşanabilir hale getirilmesini de kapsar.

Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir ya da köylerde bulunan, yıkılma riskine sahip yapılar; devlet tarafından temin edilen yapım kredisi, kira desteği ya da belediye harç ve vergi avantajlarından faydalanılarak yeniden inşa edilir.

Ayrıca kentsel dönüşüm kavramı, riskli binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesinin yanı sıra yerleşim yerlerinin kongre ve kültür merkezleri, park ve eğlence alanları gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını da içerir.

Kentsel dönüşüm riskli sayılabilecek alanların ve binaların yeniden yapılandırılmasını amaçlar. Kentsel dönüşümün süreci kimilerine göre iyi, kimilerine göre kötü bir kavram olarak görünebilir. Kentsel dönüşümün faydaları sürecin nasıl yürütüldüğüyle alakalıdır. Ülkemizde geçmişten gelen çarpık kentleşme ve binaların zayıf yapılmasından dolayı, deprem ve olası diğer afetlere karşı çok savunmasız durumdadır. Bu binaların yenilenmesi ve günümüz teknolojisiyle birleşerek sağlıklı binalar haline gelmesi yararlı bir durumdur.

İnsanlarımızın bu süreçten korkmalarının en temel sebebi biraz karmaşık bir süreç olmasıdır. Yapının yıkımından sonra neler olacağı, arsa payı gibi durumlar karışıklık yaratarak sürece tedirgin bakmalarına neden olmaktadır. Önemli olan bu süreci tam anlamıyla doğru yürütecek uzmanlara sahip lisanslı firmamız ile anlaşarak bu işe girmektir. Bu şekilde devletin desteklerinden, kredilerden nasıl yararlanacağınız vb. konularda detaylı yardımlar alırsınız. Kentsel dönüşümün avantajları ancak süreç doğru yürütüldüğünde görülür.

Kentsel Dönüşüm Faydaları

  1. Riskli yapıların tespit edilmesi
  2. Kentteki sorunlu alanları ve binaları daha yaşanabilir ve sağlıklı bir hale getirmek.
  3. Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değerini günümüz standartlarına getirmek
  4. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek
  5. Geçici konut
  6. İşyeri tahsisi
  7. Kira yardımı
  8. Faiz desteği
  9. Tespit ve yıkım kredileri
27 Ocak 2022